Vyberte stránku

Money mindset– Jak veliký vliv na něj má naše rodinné zázemí?

autor: | Zář 9, 2022 | Osobní finance

Hojnost je tu pro každého, ačkoli se tomu často zdráháme uvěřit. Zkušenosti z minulosti a finanční návyky, které jsme jako dívky pozorovaly u rodičů, vytvářejí zcela jedinečnou podobu našeho money mindsetu. Na základě pozorování a zrcadlení si budujeme unikátní soubor vlastních přesvědčení o penězích.

Podstata je jednoduchá – myšlenky tvoří to, kým jsi. Tvůj přístup k penězům ovlivňuje, jak moc k tobě budou proudit. Bude-li tvůj přístup pozitivní, budeš žít v hojnosti. Pokud bude negativní, budeš strádat.

Jak to vypadá, když rodina dítěti vštípí negativní přístup k penězům?

Podíváme-li se na opačnou stranu osy, uvidíme ženy naplněné strachy a obavami. Peníze jsou pro ně sprosté slovo. Tabu, o kterém se nahlas nemluví. I tato přesvědčení nepřekvapivě pochází z rodiny. Z doby, kdy to byly malé dívky a o penězích se mluvilo jen v negativním světle. Každý den poslouchaly věty typu:

  • „Peníze kazí charakter.“
  • „Na to ty, holčičko, nikdy mít nebudeš.“
  • „Bohatí lidé jsou jen chamtiví nadutci!“
  • „Žijeme z ruky do huby, cožpak to nevidíš? To ti tedy rozhodně nekoupím!“
  • „K tomu baráku se určitě nedostali poctivou prací!“

Méně častá, ale o nic méně zraňující přesvědčení mohou znít: „K tomu, abych začala vydělávat, potřebuji peníze“ nebo „Jsem moc stará na to začít si šetřit“. Ve všech případech jde o chybné myšlenkové vzorce, se kterými lze něco udělat (v jakémkoli věku).

Jak to vypadá v rodině, která dítěti vštěpuje pozitivní přístup k penězům?

  • Doma se otevřeně mluví o penězích.
  • Finanční záležitosti se vyřizují klidně a bez negativních emocí.
  • O penězích se mluví v dobrém. Neshazuje se jejich hodnota, nenazývají se hanlivě (např. prachy).
  • Dítě se učí hospodařit s penězi (např. tak, že odmala má kapesné a může se rozhodnout, za co jej utratí).
  • Rodiče dítěti představují celou škálu možností, jak s penězi nakládat a násobit je (např. investováním, správným šetřením, promyšleným utrácením).

V rodině, kde se dodržují všechny tyto body, vyrůstá uvědomělá a finančně gramotná žena, která bude v dospělosti umět hospodařit s penězi. Pravděpodobnost, že uvízne v dluzích a nevýhodných finančních dohodách, se tak sníží.